String Splitting Demo

str_split v explode v split v preg_split

Original String: Melksham  Town   12,300  Petty  Gray  2013


Using str_split
Array
(
  [0] => M
  [1] => e
  [2] => l
  [3] => k
  [4] => s
  [5] => h
  [6] => a
  [7] => m
  [8] => 
  [9] => 
  [10] => 
  [11] => 
  [12] => T
  [13] => o
  [14] => w
  [15] => n
  [16] => 
  [17] => 
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 
  [21] => 
  [22] => 1
  [23] => 2
  [24] => ,
  [25] => 3
  [26] => 0
  [27] => 0
  [28] => 
  [29] => 
  [30] => 
  [31] => 
  [32] => P
  [33] => e
  [34] => t
  [35] => t
  [36] => y
  [37] => 
  [38] => 
  [39] => 
  [40] => G
  [41] => r
  [42] => a
  [43] => y
  [44] => 
  [45] => 
  [46] => 
  [47] => 2
  [48] => 0
  [49] => 1
  [50] => 3
)

Using explode
Array
(
  [0] => Melksham
  [1] => 
  [2] => 
  [3] => 
  [4] => Town
  [5] => 
  [6] => 
  [7] => 
  [8] => 
  [9] => 
  [10] => 12,300
  [11] => 
  [12] => 
  [13] => 
  [14] => Petty
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => Gray
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 2013
)

Using split
Array
(
  [0] => Melksham
  [1] => 
  [2] => 
  [3] => 
  [4] => Town
  [5] => 
  [6] => 
  [7] => 
  [8] => 
  [9] => 
  [10] => 12,300
  [11] => 
  [12] => 
  [13] => 
  [14] => Petty
  [15] => 
  [16] => 
  [17] => Gray
  [18] => 
  [19] => 
  [20] => 2013
)

Using preg_split
Array
(
  [0] => Melksham
  [1] => Town
  [2] => 12,300
  [3] => Petty
  [4] => Gray
  [5] => 2013
)
discounted
discounted


Training sample © 2023, WELL HOUSE CONSULTANTS LTD
This is http://www.wellho.net/demo/splitting.php
See source code here • More examples - same topic here
Well House Manor • 48 Spa Road • Melksham, Wiltshire • United Kingdom • SN12 7NY
Phone: +44 (0) 1225 708 225 • EMAIL: info@wellho.net • WEB: http://www.wellho.net