In this example, I've taken a file with a very great deal of data in it and extracted just a few vital staistics for display - certain fields only, and those that I've retained have also been manipulate to remove excess information or to normalise them.

61 0.10 __W___CK__
301 0.08 CC__WCC__
541 0.04 ___CKWW_W
781 0.03 KW___WC_
1021 0.17 ____K_W_
1261 0.21 _WK______
1501 0.02 ____KW__
1741 0.09 _W______
1981 0.11 WK_______
2222 0.40 ___WK___
2461 0.14 WKKKKK__
2701 0.15 _WKWKK_K_
2941 0.29 CW__C___C
3181 0.19 _____W__
3421 0.10 KK_W_C_CC___
3661 0.27 ____W_W_W
3902 0.20 KK___KW__
4141 0.11 W_______C
4381 0.17 ____W__K
4621 0.42 __K__W__
4861 0.28 _CCCC___W____C_
5101 0.18 ____K__KW
5341 0.28 CCCC__CW_
5581 0.11 KW______
5821 0.16 W____CCC_
6061 0.17 K__KKW__K
6301 0.16 ___W____
6542 0.63 ________KCW
6781 0.16 KKKWWKKK
7021 0.10 _KWC______
7261 0.14 CCC_WW_KCWC
7501 0.03 __CC_CW_CKC
7741 0.41 _CW__KCKW_
7981 0.21 ___WW___
8221 0.41 _KK___CK__KW
8461 0.19 ____W___C_
8701 0.19 ____CCK__W_WW_
8941 0.09 _W__KC__KKK
9181 0.06 _KKK__KW
9421 0.07 _CK__C_C_WC___
9661 0.06 __KKWWWKK
9901 0.35 WK_K_KK_
10142 0.17 _____________W_W_CC_
10381 0.14 WCK__KK_____
10621 0.28 _KKKKKW__KK_
10861 0.13 KWK_K__K_K_K
11101 0.06 _CKK_WCKK____
11341 0.09 WK___KK__K
11581 0.09 _K_K__WK
11822 0.56 _WC_W_C_
12061 0.14 C__CCC__CW
12301 0.36 _____W______C_
12541 0.20 W________
12781 0.10 _K____KW
13021 0.40 W___W_W__
13261 0.22 _KWKKK_K
13501 0.22 ___KWK___
13741 0.10 W_K____W
13981 0.82 _______W
14221 0.57 KKKCKWW_W__CK___
14461 0.35 __W_____
14701 0.18 KKKKWKKKKK
14941 0.08 _W___WKWWK_
15181 0.10 _______WC_
15421 0.14 __W_WCW__
15661 0.20 K_KK_KWC_
15901 0.13 ____W_W___C
16141 0.06 _K__WK_K
16381 0.10 K__KCKW_KK_
16621 0.97 ___W___K_
16861 0.21 _______W
17101 0.27 W_KKC_CW_
17341 0.08 ____W___
17581 0.22 W__KW_W_
17822 0.27 WK_C_____C
18061 0.25 _W__WK__W_
18301 0.20 CCCKW_KC____
18541 0.44 _C___W___
18781 0.11 C_C___C__CKW
19021 0.20 WWW____K_
19261 2.39 W____CW__WWCW_C__
19501 0.30 CWKKKKKCWKK
19741 0.23 _W______
19981 0.13 K_KKKK___CW
20221 0.18 ___C_W___C
20461 0.11 _K_KK_W_
20701 0.05 _W______
20941 0.50 __W_WW___
21182 0.16 W_C_K_____
21421 0.42 _____W__C
21661 0.19 KKKKKKWWKK_CK
21901 0.11 WKK____K_CK
22141 0.31 W_WK__K_W
22381 0.07 __W_KK__
22621 0.77 C____W_____________________
22861 0.16 _____CW__
23101 0.13 _KK__W_K___
23341 0.16 W__W__W__W
23581 0.23 K_KKWW_K
23821 0.36 CWC__W_C_WK_W_C
24061 0.64 C___CCCCWWC___CW
24301 0.05 _W___K_KK__
24541 0.32 ___KW_W__
24781 0.13 W________
25021 0.04 __KWKK_KWWK__K_
25261 0.19 WW_WWW_WWCW__K_WWK
25501 0.16 W_C_WWW_WCCWWWWWW
25741 0.17 WWW_WW_W__W
25981 0.23 W_W_____W_C
26221 0.21 CKCCC_CCCW_KKWCCWKCK____
26461 0.23 _W_KK_K_KK
26701 0.38 __KW____
26941 0.04 ______W_
27181 0.09 _____W_C__CW_W
27421 0.03 _KC_W_CK_K
27661 0.17 __WKC_______
27901 0.18 __W____W_
28141 0.03 W_______
28381 0.23 C_WCCKK__C__C_W_C
28621 0.12 K__K__KW
28861 0.13 __W__WC___KCK
29101 0.22 C_C__CWC____C__
29341 0.04 _W__C_____K_
29581 0.38 W___WKWK_
29821 0.04 _WK_WWKWW
30061 0.21 _KCKK____W_K___
30301 0.11 _CCCW___CCC_K
30541 0.17 K_KKKWK___WK__
30781 0.14 _WC_W___WK
31021 0.29 _____W_W
31261 0.24 KKKK_K___KKWKKK
31501 0.18 _W______
31741 0.28 __C_W_____
31981 0.19 K__W____C
32222 0.31 K___C_W_____
32461 0.57 KC__CK____CW_
32701 0.05 KWKKWKK__W_
32941 0.25 KKW__WWW_
33181 0.39 CC_KWCKCKKKWKCK__WW_______
33421 0.12 W___C__W_K____W
33661 0.32 KKWK___KCW
33902 0.12 _CWCC___W_CKR
34141 0.46 _C__W____
34381 0.26 C__C_KWCCC
34621 0.26 KC_CCW___C_____
34861 0.32 _KC__KC_KWK_K__
35101 0.26 _KKW___WKK
35341 0.15 C___CC_____WC_________KC_KCWW____
35581 0.27 _WKKK_KWWK
35821 0.18 KKWKCKKCW__KKWKK
36061 0.18 CK__K_KCWWWCCC
36301 0.12 W_K_WC_C_KKKW__KW
36541 0.39 K_KK_KC_KK_____W_
36781 0.08 ___W_WK_
37021 0.30 C__W_W______W
37261 0.22 W_K_K_KK_KKK
37501 0.07 ___WW____
37741 0.27 C_KC__C_W
37981 0.32 ____C_____W
38221 0.31 CCC_C___CKC_____W___
38461 0.38 KKCKWCKKCKKKC_KKC_W
38701 0.15 C_KKKCKW_K
38941 0.17 _____W__
39181 0.09 _CK_KKWKK_CK
39421 0.06 ___K_WK_
39661 0.35 K__KKWCKC_KK
39901 0.20 K__KKKWWKKW
40142 0.35 __K___K_W_
40381 0.15 WKKKWK__K__
40621 0.18 K_KKK_KWW_
40861 0.09 ___C__KKW__K
41101 0.19 ___WC________
41341 0.16 ________C__W
41581 0.09 _K_KK_CKKW
41821 0.13 CW_____WK____
42061 1.12 CCC_C_CK_CCWWCCCKC___KC_KCKCW_W_K
42302 1.05 _WKW___________
42541 1.29 WWWWW__KWKKWWWKWWWWW_W_K__
42781 1.21 WWWWW__WCW_WKCWKW
43021 1.38 C__WKW_KKWWKWWWWKWWWWKWWWWW
43261 1.32 __WW_W_KWKWWWKWWW
43501 0.31 __K_K_CWW_WKWK
43741 0.23 _W_K_K_WWW__
43981 0.32 _CCKW_____W__WC_KW_
44221 0.13 KW__C_K____K
44461 0.19 KKKWK_KKKCK
44701 0.16 _WCWKKCWKC
44941 0.34 KKK_K____CCW_KCCK
45181 0.14 ___WW__K
45421 0.34 WC_W__WC__W__
45661 0.44 _____CCW_C____WK
45901 0.07 KC_KWWWCKW_WC
46141 0.26 W__W___C_____
46381 0.14 __W_________C_
46621 0.03 _K_KWWW_K
46861 0.63 KKC_WRK__KW_
47102 0.42 CC_WK_C_W_
47341 0.84 KCCWWWC__W_K___K_
47581 0.83 WWWKWKKCK____W
47821 0.94 WW_CK_W_W
48061 0.81 CK__CKK_CW
48301 0.35 CW_C_KKKKK___K__KKCC
48541 0.96 KWK__K_CWW_C_C_CCKKKR___W
48781 1.02 __W___K_K______C__K___
49021 1.09 WWW_W_KKW____
49261 1.00 WWCC_CCK__K
49501 0.82 C_K__W_K_W__
49741 2.97 _W__W___W__CW____W___W
49981 0.26 KCKCCWKCC_W___
50221 0.21 CC___C___C_CCCCW
50461 0.27 _CW_____________C
50701 0.18 ___________WCC_K_
50941 0.21 K___CW_WCC
51181 0.09 K_K_CK_K_W_____K
51421 0.19 KKKKKKKKKWKK
51662 0.37 ____CCWCC_C__CW_______
51901 0.47 __W______________C_K
52141 0.27 _K____KC_W
52381 0.41 WKCK___CWKK_C
52621 0.43 __W_K___C_
52861 0.22 K_W__KK_
53101 0.12 KWK_CKK_KCCK_CKK
53341 0.21 W_W___W_
53581 0.39 ________KW_W_CKC___
53821 0.10 ____W___
54061 0.47 KKKKKKCKKCKWCKC
54301 0.13 KKKCK_WK_CC_
54541 0.27 ___K_C_KW__CK
54781 0.11 K_WKK_C_
55021 0.09 KK_CK_K__WK____K
55261 0.36 ____C___KWC
55501 0.37 CC_W_CW_C_K__
55741 0.13 KKKWKKKKKKWKKKC
55982 0.74 WK______KWK_WKK_W
56221 0.02 C_____CCCC_CWC_C
56461 0.41 _W_KKK__K__KW_WKWC
56701 0.27 C_WK_W_W_
56942 0.32 W__C___W__
57181 0.12 KKKKKWKKKK
57421 0.15 __CWC___W______C_
57661 0.26 WWKCCK__KK__K
57901 0.26 W_W____C_W_W
58141 0.13 K__K__C_K_WKW___W
58381 0.33 _W_WK___K
58621 0.22 _K___KWKKW_
58861 0.37 _____K_W
59101 0.09 CCCC_KKCKW___C_
59341 0.22 KKCWWKKKKKKKWKKCSSSWS
59581 0.32 _K__KKKW_CWWKKCW
59821 0.14 ___C_CCCCCWC_C_CC
60061 0.46 KKKK_WKW_K_
60301 0.12 W_C___K___CW
60541 0.10 W______K
60781 0.09 _KK_WK__KC_
61021 0.18 W_____WCCW__C
61261 0.37 WCKCCKKCWCKKKC_______WC
61501 0.31 CCKCCKCKKKKWKKCK
61741 0.20 C__K____W_CK_
61981 0.40 _WCR_KKK__K___
62221 0.14 CC_KK_KC_CW__CCCK
62461 0.04 _W_K_K___
62701 0.02 _W_C_W____C_
62941 0.33 __CC_W_C___
63181 0.06 WKKWKKK_K
63421 0.21 _CWWC____C__C
63661 0.06 C_CKWKCKKKWW_CW
63901 0.42 ____CW__K___
64141 0.34 W_C_________K
64381 0.20 _WC_CCW_KK_
64621 0.31 _WCCC_K___WCW___KWC_
64861 0.97 _________C____WC_CWCCW_
65101 0.18 K____K__WKKKC___KK_KKK
65342 0.07 W_K___WK_
65581 0.00 W__KK___C_W_
65821 0.46 _KW_C_K_KCW_KCKCCCW
66061 0.56 CCCCKWCKKKKKCKKKKWK
66301 0.22 WK___CW_K__
66541 0.06 K_K_W____
66781 0.35 _C___WC__K____
67021 0.27 ____KWKKKKW
67261 0.24 KW______C_
67501 0.10 ____K___WW
67741 0.32 ___K_WKCKWWCWKCCKWKK
67981 0.25 KWKKKKKK_K
68221 0.04 KKK_CW_W________K
68461 0.09 CCKC_KKWC_C__KK
68701 0.59 ___W__KW_
68941 0.20 CKK_K____W__KK
69181 0.23 __C___WCW___WW__
69421 0.25 CWWCKWKK_W_WCWCW_C_K
69661 0.27 WW____K_K__
69901 0.44 KCK_WK__K_K
70141 0.10 _C_WW____
70381 0.25 KWKC__KKKCWC_KKKCKCC
70621 0.38 __KK___W_K__CC_KW
70861 0.36 __K__CK_KC_K_CKKKKKKCKKKK_W________
71101 0.30 KK___K_____KK_W
71341 0.46 KWKWWWWK_KKW__KCKW
71582 0.63 C__W_____W_W__C___
71821 0.25 __C__W_______K_________C_
72061 0.03 CCKKW_W__
72301 0.35 CKWC_WCKCKC_
72541 0.23 __C_CCW_CC_WCW
72781 0.21 K_KKKWKW_KWKK__C_
73022 0.38 _WK_WKWWW____
73261 0.08 _W___KC__
73501 0.24 K_K____KKWCC__
73741 0.19 CKKKW_KKKWKK
73981 0.17 C_WW_C___C_C
74221 0.16 WKC__W__W__CC_
74461 0.27 KC_KCCWKK_KWKKKW
74701 0.22 KK_WKW_K
74941 0.27 CW__WCCWWC_WWWWCW
75181 0.14 _____CKK_K_K_CKKK_W__W_
75422 0.72 C_WK___K_K__W___
75661 0.20 _C_____C___WC
75901 0.39 KCWWKKKKKWKKK
76141 0.38 __W__K__K
76382 0.43 __________WK_C______
76621 0.24 K_WWWKWW_KK_
76861 0.24 KK_W_WK_KKKKK
77101 0.16 __C_W____
77341 0.24 K_CC_CWCKW_C
77581 0.28 ___KW__C_K_
77821 0.23 _WWC_CC____C
78061 0.12 C_C_W___CKC_C
78301 0.34 WWC__C_W
78542 0.23 _KWWKKWWK
78781 0.30 _KKK_KWKKK
79021 0.34 __KCKW_KK__
79261 0.35 __________W___C
79501 0.26 ___W_K____K___KCK_
79741 0.19 KWK__K__K
79981 0.48 _WK_K_KK__K_
80221 0.18 W____KK_
80461 0.51 K_W_CKKW__
80702 0.11 K_WK____
80941 0.24 _K__W_C___
81181 0.57 KK_K__CKWK
81421 0.10 __W________W_CW
81661 0.20 ____KC_CKW__
81901 0.21 K_KKCW___KWW_____C_
82141 0.26 _WKCWC___W
82381 0.15 CCKW_CC_WK_C
82621 0.09 CKCCC__W_C___CCKKWKKKK
82861 0.08 KKKKC_KC_WK_
83101 0.03 _C__CWCC
83342 0.27 _W_WW_____
83581 0.13 _CK_W_C____
83821 0.08 _____W__
84061 0.48 _W__KK_K__C___
84301 0.10 W_C_____
84541 0.16 __W_K_WR_W
84781 0.29 CC____C_W______
85021 0.31 WKK___WKK_K__KW
85261 0.14 K_KKKK_K_W_KCKK____W_
85501 0.03 C___W___
85741 0.71 WWW___WW__W__
85981 0.24 ______WW_
86221 0.78 C_KC_CWK_KCCW


Training sample © 2023, WELL HOUSE CONSULTANTS LTD
This is http://www.wellho.net/demo/dlog.php
See source code here • More examples - same topic here
Well House Manor • 48 Spa Road • Melksham, Wiltshire • United Kingdom • SN12 7NY
Phone: +44 (0) 1225 708 225 • EMAIL: info@wellho.net • WEB: http://www.wellho.net